Ilość państw: 55 | Ilość miast: 349 | Ilość cmentarzy: 537 | Ilość galerii: 571 | Ilość zdjęć: 11597

Khor Virap

Khor Virap ,
Armenia, Khor Virap

dodał/a: fotar

data dodania: 2016-08-15

Leszczewek - cm. wojenne

Leszczewek - cm. wojenne,
Polska, Leszczewek k. Suwałk

dodał/a: as_pent

data dodania: 2016-08-13

Cm. parafialny

Cm. parafialny,
Polska, Słomczyn k. Konstancina - Jeziornej

dodał/a: as_pent

data dodania: 2016-04-06

Cm. wojenny z I w. św.

Cm. wojenny z I w. św.,
Polska, Słomczyn k. Konstancina - Jeziornej

dodał/a: as_pent

data dodania: 2016-04-05

Cm. żołnierski z I w. św.

Cm. żołnierski z I w. św.,
Polska, Cieciszew k. Konstancina - Jeziornej

dodał/a: as_pent

data dodania: 2016-04-05

Cm. żołnierski z I w. św.

Cm. żołnierski z I w. św.,
Polska, Marynin k. Konstancina - Jeziornej

dodał/a: as_pent

data dodania: 2016-04-05

Cmentarz – jest instytucjonalnie ukształtowanym wycinkiem przestrzeni o programowo założonym grzebalnym przeznaczeniu, zorganizowanym zaś wedle pewnych dyrektyw - reguł kulturowych, związanych tak ze zrytualizowaniem form grzebania zmarłych, jak i z istnieniem pewnej tradycji sposobu utrwalania pamięci o nich. Nazwa pochodzi od łacińskiego słowa coemeterium, o tym właśnie znaczeniu, które z kolei jest zlatynizowaną formą greckiego koimeterion = miejsce (wiecznego) spoczynku. Na kształt i umiejscowienie cmentarza miała zawsze wpływ tradycja religijna, względy sanitarne, położenie geograficzne, skład lokalnej społeczności. Koncepcję cmentarza jako przestrzeni nienaruszalnej i świętej przejęło wczesne chrześcijaństwo z tradycji rzymskiej, dlatego pierwsze cmentarze chrześcijańskie wyodrębniły się z dawniejszych cmentarzy pogańskich.

Kościół już w III w. oddał je pod opiekę biskupów i księży, tworząc system cmentarnej administracji. Cmentarze były już wówczas miejscami świętymi i chronionymi specjalnymi immunitetami. Obejmowało je także prawo azylu. Od X w. zaczyna się tendencja do lokalizowania cmentarzy w obrębie miast i w bliskości kościołów. Sobór rzymski z 1059 r. nadał im sankcję "pół świętych" rzucając klątwę na ludzi bezczeszczących je. Po raz pierwszy użył słowa cmentarz Aleksander Brückner w 1415 roku (użył wtedy formy cmyntorz). Cmentarz bywa traktowany jako miejsce uświęcone i miejsce kultu, bywa też miejscem opuszczonym i budzącym przestrach.