Sortuj w/g


Aforyzm Dodany przez Data dodania
Nie pytam Cie Boże, dlaczego ja zabrałeś... R.Bielawski 2014-11-21
Ci co odeszli nie potrzebują już pocieszenia - O... bławatek 2010-06-27
Żyłem bo chciałeś, umarłem bo kazałeś lecz ... R.Bielawski 2010-02-11
Życie to działalnośc, a życzliwa działalnoś R.Bielawski 2010-02-11
Sprawiedliwi zostaną wieczni, ich pamięć nigdy ... R.Bielawski 2010-02-11
Przechodniu! Tu cnej Matki spoczywają szczątki. ... R.Bielawski 2010-02-11
* KIM TY JESTEŚ, TYM JA BYŁEM. KIM JA JESTEM, TY... hotelura 2009-10-04
Napis na nagrobku - Brusy R.Bielawski 2009-05-20
Prawdziwy anioł.. R.Bielawski 2009-02-03
Oby ziemia była dla ciebie... R.Bielawski 2009-01-23
Dodaj aforyzm