Cmentarze Świata

Kerameikos Cemetery Atheny , Greece

Ateny, Grecja - to nie tylko kolebka cywilizacji europejskiej ale i miejsce, gdzie prawie wszystko zaczęło się stąd. Obszar archeologiczny Keramejkos, to nie tylko najstarsza nekropolia muzealna na świecie. Cmentarz w starożytnych Atenach Keramejkos był dzielnicą zamieszkiwaną przez rzemieślników, którzy pozyskiwali występującą tu obficie glinę, niezbędną do wyrobu przedmiotów ceramicznych. Teren dzielnicy przylegała do murów miejskich, a po drugiej ich stronie usytuowana była prestiżowa nekropolia dla ateńskich notabli i bohaterów. Tu spoczął m.in. Perykles , wybitnym i wpływowym greckim mężem stanu, mówcą i generałem Aten w swoim złotym V w.p.n.e. Nowoczesna dzisiejsza strefa archeologiczna pod nazwą Keramejkos to pozostałości domów i warsztatów, świątyń, budynków publicznych, placów, murów obronnych i innych fortyfikacji, fragmenty drogi oraz nekropolii. To dość rozległe pole ruin oraz częściowo odbudowanych obiektów i na nowo ustawionych stalli nagrobnych. Będąc w Atenach zdecydowanie trzeba odwiedzić to miejsce.

Galeria


Lokalizacja